2010. május 2., vasárnap

Mikor láttad legutóbb komolyan emlegettetni a következő kifejezéseket:

...a meghatottság, az elérzékenyülés, a rajongás, a csodálat, a szívet tépő zokogás, az emésztő szenvedély, a töredelem, a vezeklés, a zarándoklat, a büszke magány, a mélység, a magasság, az elkötelezettség, a szolgálat, a lázadás, az alázat, az ön- átadás, a virrasztás, az ima, a szorgalom, a buzgóság, az iparkodás, az önmegtagadás, a nagylelkűség, a bőkezűség, az áldozat, a tisztelet, az áhitat, a szakítás, a gyötrelem, az átok, az ábránd, a gyöngéd tűnődés, a merengés, a könnyes emlékezés, az öncélú hóbort, az ellenállhatatlan vonzalom, a bevallhatatlan vágy, az elvonulás, az elmélyülés, a zongorakivonat-olvasás, az önsanyargatás, az aszkézis, az erotikus vacogás, a szelídség, a szív...

1 megjegyzés: